På förskolan Lek & Lär har vi riktat in oss på fyra huvudområden:

Aktiv motorik med planerade aktiviteter som främjar barns utveckling bl.a. simskola med inriktning på vattenlekar.

• Tidig språkträning och språkmedvetenhet genom sagor, rim och ramsor samt språklekar.

• Mycket naturupplevelser samt läran om den svenska naturen.

• Varje termin/läsår arbetar vi med ett tema – se mer under fliken På gång.

På Lek & Lär är Åsa huvudansvarig för förskolans pedagogiska genomförande som förskolechef.

På Morgongåva förskola jobbar:
Rektor:
Åsa
Kalven: Veronica , Jessica & Lena
Lilla Älgen: Olivia, Pia & Sophie
Stora älgen: Jonas , David, Lara
Köket: Jonas Ahlin
Bad: Pia, Sophie & David

På Kumla Kyrkby förskola jobbar:
Rektor:
Åsa
Kalven: Emilia, Fanny
Älgen: Amanda, 
Kök & Bad: Åse

På förskolan har vi hög personaltäthet med kunniga och engagerade pedagoger.