På förskolan Lek & Lär har vi riktat in oss på fyra huvudområden:

• Aktiv motorik med planerade aktiviteter som främjar barns utveckling bl.a. simskola med inriktning på vattenlekar.

• Tidig språkträning och språkmedvetenhet genom sagor, rim och ramsor samt språklekar.

• Mycket naturupplevelser samt läran om den svenska naturen.

• Varje termin/läsår arbetar vi med ett tema – se mer under fliken På gång.

På Lek & Lär är Ann Floderer huvudansvarig för förskolans pedagogiska genomförande som förskolechef.

Åse är utbildad fritidsledare med inriktning på idrott samt utbildad simlärare. Hon har varit föreståndare för en fritidsgård, arbetat på öppna förskolan, fritidsklubben barn med utvecklingsstörning och varit “gympafröken”. Hon har arbetat med barngrupper i olika slag och åldrar.

På förskolan har vi hög personaltäthet med kunniga och engagerade pedagoger.