På Förskolan Lek & Lär har vi riktat in oss på fyra huvudområden:

Aktiv motorik med planerade aktiviteter som främjar barns utveckling bl.a. simskola med inriktning på vattenlekar.

• Tidig språkträning och språkmedvetenhet genom sagor, rim och ramsor samt språklekar.

• Mycket naturupplevelser samt läran om den svenska naturen.

• Varje termin/läsår arbetar vi med ett tema – se mer under fliken På gång.

På Lek & Lär är Åsa huvudansvarig för förskolans pedagogiska genomförande som rektor i Morgongåva och Ann rektor i Kumla Kyrkby.

Förskolan lek & lär har vi hög personaltäthet med kunniga och engagerade pedagoger.