Taxa

Avgift – förskoleverksamhet Heby kommun 2024

Månadsavgift för barn 1, är 3 procent av månadsinkomsten – dock högst 1688 kr/mån

Månadsavgift för barn 2, är 2 procent av månadsinkomsten – dock högst 1125 kr/mån

Månadsavgift för barn 3, är 1 procent av månadsinkomsten – dock högst 563 kr/mån

Gemensam inkomst per månad – 56 250 kr

Maxtaxan är fastställd av Heby kommun.

Avgift – förskoleverksamhet Sala Kommun 2024

Se på Sala kommuns hemsidan.