Taxa

Avgift – förskoleverksamhet Heby kommun 2023

Månadsavgift för barn 1, är 3 procent av månadsinkomsten – dock högst 1645 kr/mån

Månadsavgift för barn 2, är 2 procent av månadsinkomsten – dock högst 1097 kr/mån

Månadsavgift för barn 3, är 1 procent av månadsinkomsten – dock högst 548 kr/mån

Gemensam inkomst per månad – 54 830 kr.

Maxtaxan är fastställd av Heby kommun.

Avgift – förskoleverksamhet Sala Kommun 2023

Se på Sala kommuns hemsidan.