Avgift – förskoleverksamhet 2018

Månadsavgift för barn 1, är 3 procent av månadsinkomsten – dock högst 1382 kr/mån

Månadsavgift för barn 2, är 2 procent av månadsinkomsten – dock högst 922 kr/mån

Månadsavgift för barn 3, är 1 procent av månadsinkomsten – dock högst 461 kr/mån