Avgift – förskoleverksamhet 2021

Månadsavgift för barn 1, är 3 procent av månadsinkomsten – dock högst 1510 kr/mån

Månadsavgift för barn 2, är 2 procent av månadsinkomsten – dock högst 1007 kr/mån

Månadsavgift för barn 3, är 1 procent av månadsinkomsten – dock högst 503 kr/mån

Gemensam inkomst per månad – 50 340 kr.

Maxtaxan är fastställd av Heby kommun.